Cabecera logo COETGME
 • 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com
  Catalan Spanish

  ACTUALITAT

  Divendres, 14 Juliol 2017 16:45

  Grau i Enginyer Tècnic. És el mateix?

  Nota aclaridora

   

  D’acord amb les consultes efectuades per alguns companys/es referent als avantatges, o no, que pot oferir el títol de Graduat en Enginyeria Minera respecte al títol d’Enginyer Tècnic de Mines us volem fer uns comentaris:

  • La diferència principal entre un i altre títol és que el d’Enginyer Tècnic de Mines és de 180 crèdits ECTS i el de Graduat és de 240 crèdits
  • Cal distingir entre el títol i la professió regulada d’Enginyer Tècnic. Les dues titulacions donen accés a la mateixa professió regulada, amb les mateixes competències. Tanmateix, això no implica que l’equivalència o equiparació doni drets a estar en disposició d’un títol universitari de graduat.

  Així doncs, quins avantatge pot tenir el títol de Grau respecte el de ET Mines?

  • Amb la implantació del  “model Bolonya”, les bases que regulen l’accés a la funció pública estableixen que  els organismes competents han d’exigir les titulacions vigents en el sistema educatiu actual (Grau, Màster), quedant les anteriors (Enginyer, Enginyer Tècnic)  com a habilitants de manera residual. El títol de Grau permet l’accés al grup A1. El d’Enginyer Tècnic només permet l’accés al grup A2. Per tant, en principi un enginyer tècnic podrà optar de forma segura a una plaça de graduat si a les bases de la convocatòria figura que es tracta d’una plaça del grup A2 i a més a més l’afegitó de “o títol equivalent.” Per tant el títol de Grau és més “robust” en quant ja està adaptat a  les bases actuals d’accés a la funció pública i el d’Enginyer Tècnic pot estar supeditat a canvis futurs en els quals s’exigís per a certes places disposar d’un títol de 240 crèdits ECTS, o no s’incorporés la menció de “títol equivalent”.
  • Facilita la mobilitat internacional. El títol de Grau (240 ECTS) és l’equivalent al Bachelor utilitzat en la majoria de països.
  • Per facilitar l’exercici dels drets acadèmics dels egressats de les titulacions “pre-Bolonia” dintre i fora d’Espanya, es va aprovar el RD 967/2014 en el qual s’estableix el “procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES) de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.” En aquest RD s’estableix que es pot obtenir un certificat de correspondència del títol als nivells del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) i Marc Europeu de Qualificacions. Aquest certificat està pensat per un mercat de treball Europeu, però no per altres mercats realment importants en el món de la mineria, com Sud-Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia, per la qual cosa la possessió d’un títol de 240 ECTS pot ser un avantatge respecte un de 180 ECTS, a l’equiparar-se el primer automàticament a un nivell de “Bachelor”.
  • El tràmit per obtenir un certificat de correspondència del títol d’Enginyer Tècnic als nivells del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECESes pot fer en el l’enllaç de sota, tal com el nostre col·legi ja va comunicar al mes de febrer de 2016 (data a validar).

   

  La WEB del Ministeri d'Educació, Cultra i Esports disposa d'un espai on s'exposen aquestes qüestions;

  https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/202058/ficha.html#doi

  I, en concret, a l’apartat de “Preguntas Frecuentes” de la web s’aclareix que:

  “Los certificados de correspondencia a los niveles MECES no otorgan ningún título diferente al que se posee, ni suponen ningún cambio en las competencias profesionales para las que habilita el título poseído”

  Per tant ha de quedar clar que l’obtenció del certificat d’equivalència no suposa l’obtenció d’un títol de Graduat en Enginyeria Minera de 240 ECTS.

  Introdueix text a buscar

  Escull la categoria de notícies

  Propers events

  Actualment no hi ha activitats planificades

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.