• 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com
  Catalan Spanish

  PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

  El Col·legi és una corporació de dret públic fundada l'any 1957, que té per objecte la ordenació de l'exercici de la professió, la seva representació davant la societat i els poders públics, la defensa dels drets i interessos professionals dels Enginyers Tècnics i de Grau, el control deontològic i la potestat disciplinària, així com la formació inicial i permanent dels col·legiats.

  El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears és una corporació de dret públic, emparada per la Llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, amb la missió essencial de defensar, desenvolupar i facilitar l'actuació professional dels col·legiats en tot el seu àmbit territorial.

  S'entén per "deontologia", etimològicament, "Tractat de l'haver de ser" per tant és el conjunt de normes que defineixen quins han de ser els deures o obligacions de tots aquells que exerceixen una mateixa professió.

  Els col·legis professionals tenen atribuïdes com a funció essencial: (article 5.j de la Llei de Col·legis Professionals):

  “Ordenar en l'àmbit de la seva competència l'activitat professional dels col·legiats, vetllant per l'ètica i dignitat professional i pel respecte degut als drets dels particulars i exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.”

  Actualment el col·legi treballa per consolidar i ampliar els beneficis que el col·legiat pot aconseguir si participa del col·legi. Els àmbits en els quals es treballa són els següents;

   
  Convenis Borsa de treball
  Ús d'espais Actes socials
  Publicitat   Biblioteca
  Actualitat normativa Assessorament legal, fiscal, laboral i comptable
  Formació continua  Pòlisses

   

  Una adequada i fluida gestió del Col·legi exigeix la distribució d'obligacions i funcions i, en virtut dels estatuts aprovats, el Col·legi s’organitza en els següents organismes:

  • LA JUNTA GENERAL
  • LA JUNTA DE GOVERN
  • LA JUNTA PERMANENT
  • DELEGATS TERRITORIALS
  • ÀREES DE TREBALL

  El nostre col·legi ofereix la oportunitat a companys, empreses i administracions la possibilitat de beneficiar-se de la posició preferencial en el sector miner que la nostra capacitat informativa permet. D’acord amb això i després d’estudiar diferents opcions el col·legi proposa per a qui li pugui interessar diferents formes de col·laboració;

  Integració de publicitat als mitjans comunicatius principals del col·legi, com per exemple;

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.