... ens subratlla que el passat 8 de gener de 2014 es va publicar al BOE la sebnència del Tribunal Constitucional 201/2013, de 5 de desembre de 2013, per la que es declara inconstitucional l'article 38.3 de la llei 7/2006 de l'exercici de les profesions titulaswea i dels col·legis profesionals, ....

Vegeu arxiu adjunt

FONT: TEG. Taula d'ingenyeria de les comarcques gironines