Cabecera logo COETGME
Catalan Spanish
 • 93 215 13 59
 • comunicacio@colegiominas.com

  ACTUALITAT

  Dilluns, 14 Novembre 2016 20:19

  La col·legiació obligatoria a l'administració pública

  L'Institut Nacional de Graduats i Enginyers Tècnics d'Espanya (INGITE) ha iniciat una campanya al mes d'octubre per recordar a totes les institucions públiques que la col·legiació és obligatòria per exercir la professió en les diferents branques de l'Enginyeria Tècnica i de l'Arquitectura tècnica.

  L'INGITE recorda que la col·legiació és obligatòria en les diferents branques de la Enginyeries.

  https://inite.es/wp-content/uploads/logoINGITE1.png

  En l'informe jurídic emès pel INGITE s'ha traslladat a organismes i entitats del sector públic -Ajuntaments, Diputacions, Conselleries, etc- la seva preocupació pel fet que tinguin contractats enginyers i arquitectes tècnics que potser no estiguin col·legiats, quan la col·legiació no ha deixat de ser obligatòria fins que no hi hagi una Llei de Serveis i Col·legis Professionals que digui una altra cosa.

  La Llei de Col·legis Professionals 2/1974 assenyala en el seu art. 3.2, de conformitat amb la redacció formulada en la Llei 25/2009 de 22 de desembre (Llei Òmnibus): "Serà requisit indispensable per a l'exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal".

  Partim, per tant, que la Llei estableix com a criteri general l'obligatorietat de la col·legiació. I, en la disposició transitòria quarta indica: "En el termini màxim de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un projecte de llei que determini les professions per l'exercici és obligatòria la col·legiació.

  L'esmentat Projecte ha de preveure la continuïtat de l'obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d'exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l'exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què es puguin veure afectades, de manera greu i directa, matèries d'especial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques.

  Fins a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei, es mantenen les obligacions de col·legiació vigents. Per tant, aquella Administració o empresa que tingui contractat un enginyer o un arquitecte tècnic que exerceixi la seva professió, qualsevol que sigui la branca, haurà de comprovar si està col·legiat tal com exigeix ​​la normativa vigent.


  FONT: INGITE

  Introdueix text a buscar

  Escull la categoria de notícies

  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears

  Els Professionals de l'Enginyeria Tècnica Minera ha estat, de sempre, els encarregats de contribuir i posar al servei de la societat els coneixements teoricopràctics adquirits a les escoles universitàries Tècniques de Mines, a fi d'obtenir i proveir dels recursos naturals necessaris per a el desenvolupament del país.

  Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús.